Elite 2 takt

Art nr: 8428

Elite 2-taktsolja har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper samt är förblandad vilket förenklar inblandningsförfarandet. Elite 2-taktsolja har mycket goda smörjegenskaper, och har genomgått test enligt Husqvarna 380 CD med gott resultat. Oljan rekommenderas i första hand till luftkylda 2-taktsmotorer. Produkten är avsedd för motorer med höga varvtal och höga temperaturer som t.ex. motorsågar, röjsågar m.m.

 

Produktdata  
Densitet 870 kg/m3
Flampunkt 75°C
Lägsta flyttemperatur -39°C
Viskositet 40°C 42 cSt
Viskositet 100°C 7,2 cSt
Viskositetsindex 135

 

Godkännanden
API TC++ • JASO FC • ISO-EGD (Global GD) • TISI 1040 • Malaguti Moto godkänd

Begär offert

Öppna säkerhetsblad

 

Vi använder cookies Jag godkänner