Elite Glykol MPG

Art nr: 8544

Elite Glykol MPG är en hälsoanpassad glykol som effektivt skydddar kylsystemet i förbränningsmotorer mot korrosion och frostsprängning. Produkten innehåller ej Nitriter, Aminer eller Fosfater. Elite Glykol MPG är klassad som icke vådligt ämne. Bästa effekten fås vid 50/50 blandning.

 

Frysskydd ner till
< - 18°C 33% blandning
< - 27°C 40% blandning
< - 38°C 50% blandning

Begär offert

Öppna säkerhetsblad

 

Vi använder cookies Jag godkänner